Sakrament Kapłaństwa

Święcenia kapłańskie są kontynuacją kapłaństwa Chrystusa, którym On obdarzył wybranych przez niego apostołów. W sakramencie święceń mężczyzna zostaje włączony do kapłaństwa Chrystusa na jednym z trzech poziomów: biskupstwa, kapłaństwa lub diakonatu.

W naszej diecezji istnieje Biuro Powołań, aby promować, zachęcać i pomagać w procesie rozeznawania osobom, które odczuwają powołanie do kapłaństwa diecezjalnego, życia zakonnego i stałego diakonatu.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt: ks. Mike Mahoney, Dyrektor ds. powołań w diecezji Thunder Bay (email: farmike5@icloud.com lub telefon: 807-577-5672)

Wszystkich parafian prosimy o codzienna modlitwe o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

+++

Być może myślisz o wyjątkowym powołaniu, aby być misjonarzem Chrystusa na różnych kontynentach? W 1807 roku młody człowiek o imieniu Eugeniusz de Mazenod miał pragnienie podobne do Twojego. Pragnąc być apostolem Jezusa Chrystusa założył on Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którego misją jest niesienie Chrystusa ubogim tego świata.

Kapłani i bracia oblaci nadal kontynuują te misje Chrystusa na całym świecie. Więcej informacji na temat powołania można znaleźć na stronie: http://www.omiap.org/vocation lub dzwoniąc pod numer 416-769-4971.

View PDF