Sakrament Eucharystii

Zawsze z wielką radością nasza parafia celebruje Pierwsza Komunie święta dzieci lub dorosłych.

Zapraszamy dzieci z klasy drugiej i wyższych na katechezy przygotowujące do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci uczęszczają na zajęcia odbywające się w parafii od listopada do kwietnia. Pierwsza Komunia jest zwykle celebrowana w maju.

Prosimy rodziców dzieci o skontaktowanie się z kapłanem.

View PDF